8:00 am to 5:00 pm

Thứ Hai - Thứ Sáu

40/1 Trần Não, P. Bình An

Quận 2, TP Hồ Chí Minh

(028) 3742 1223

info@diaocthuthiem.vn

Compare Listings

TP.HCM, Hà Nội: Tăng nguồn cung bất động sản trong giai đoạn 2019 – 2020

TP.HCM, Hà Nội: Tăng nguồn cung bất động sản trong giai đoạn 2019 – 2020
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Chỉ thị số 02 về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 của ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ký ban hành.

 

Theo đó, đồng chí Phạm Hồng Hà yêu cầu Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển Nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển Nhà ở xã hội. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản (về thủ tục đất đai, tín dụng, quy hoạch, kiến trúc,…) nhất là đối với các dự án trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội để góp phần tăng nguồn cung bất động sản trong giai đoạn 2019 – 2020 (thời gian hoàn thành là năm 2019).

Thứ hai, tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở năm 2014 liên quan đến chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 26 – Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (thời gian hoàn thành là năm 2019).

Thứ ba, thực hiện kiểm tra, rà soát việc quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển Nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm; tổng hợp tình hình quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển Nhà ở xã hội của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (thời gian hoàn thành là tháng 9 năm 2019).

Thứ tư, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về nhà ở để thúc đẩy phát triển Nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp và khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp (thời gian hoàn thành là năm 2020).

(theo cafeland)

Related posts

Tiến Độ Dự Án Thu Thiem Dragon 10/2019

Xin trân trọng thông báo tiến độ dự án Thu Thiem Dragon tháng 10/2019 Xin...

Continue reading

Vỡ mộng lướt sóng căn hộ

Hết thời bỏ vốn ít, lấy lời nhanh, nhà đầu tư lướt sóng căn hộ tại...

Continue reading

Sửa luật để “cởi trói” cho các dự án bất động sản

Những mâu thuẫn giữa các luật khi áp dụng vào làm các dự án bất động sản...

Continue reading

Join The Discussion