8:00 am to 5:00 pm

Thứ Hai - Thứ Sáu

40/1 Trần Não, P. Bình An

Quận 2, TP Hồ Chí Minh

(028) 3742 1223

info@diaocthuthiem.vn

Compare Listings

Quy hoạch xây dựng vùng cần lồng ghép các quy hoạch ngành

Đây là một trong những nội dung được tập trung thảo luận tại Hội thảo khoa học “Phương pháp lập quy hoạch xây dựng vùng và đô thị theo hướng lồng ghép các quy hoạch ngành” vừa tổ chức bởi Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tổ chức tại Tp.HCM.

quy hoạch vùng
Quy hoạch xây dựng Vùng cần lồng ghép các quy hoạch ngành

Công tác quy hoạch (QH) là một trong những công cụ hữu hiệu và là căn cứ chủ yếu để các cấp, ngành định hướng mục tiêu phát triển, là cơ sở để xây dựng kế hoạch, chính sách, chương trình phát triển và các dự án đầu tư. Thực tiễn cho thấy, vừa qua công tác QH nói chung còn những tồn tại là QH được lập quá nhiều, còn chồng chéo, thiếu gắn kết, mâu thuẫn làm giảm hiệu lực, hiệu quả của QH; tổ chức thực hiện QH còn bị buông lỏng, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo điều hành; nội dung QH chưa đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế…

Từ thực tiễn, cần đặt ra phương pháp lập QH xây dựng vùng và đô thị theo hướng lồng ghép các QH ngành. Theo đó, việc tích hợp QH nói chung, QH xây dựng nói riêng là giải pháp khoa học và cần thiết để giải quyết bất cập của hệ thống QH hiện nay. Yêu cầu tích hợp trước hết cần xác định từ hệ thống QH, thống nhất với đề xuất hệ thống QH cấp Quốc gia như QH ngành, QH tổng thể; cấp vùng cấp tỉnh cấp huyện, xã như đã đề cập trong Luật QH.

Riêng QH xây dựng cần thống nhất là QH ngành quốc gia với hệ thống QH được xác lập trong Luật Xây dựng.

Từ các quy định cho thấy QH xây dựng cấp Quốc gia là QH tổng thể phát triển đô thị đã có và đang phát huy hiệu quả, do đó cần duy trì. Tuy nhiên, hiện nay có sự trùng hợp thống nhất với QH xây dựng Vùng liên tỉnh và Vùng tỉnh đã đề cập trong Luật Xây dựng hiện hành. Do đó, QH vùng không chỉ là vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế – xã hội mà còn là vùng đặc thù về xây dựng như Vùng Thủ đô…

Song để phát huy hiệu quả và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống Luật thì trong QH xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh cần đề cập, bổ sung những vấn để liên quan đến tổ chức không gian vật thể như: phương hướng phát triển các ngành có lợi thế và đóng vai trò quan trọng của vùng, của tỉnh. Trong Luật Xây dựng, QH xây dựng vùng còn được lập cho vùng huyện, vùng liên huyện, vùng chức năng đặc thù. Đây là loại QH xây dựng cần thiết trong giai đoạn tới.

Cao Cường

(Theo Báo Xây dựng Online)

Related posts

THÔNG BÁO – XIN QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý

  Thời gian vừa qua có một số đối tượng mạo danh nhân viên Công ty,...

Continue reading

ThuThiemGroup lên tiếng sau khi bị nhầm lẫn là chủ đầu tư dự án Đông Tăng Long

Công ty Cổ phần ThuThiemGroupđã phải lên tiếng vì có sự nhầm lẫn thông tin,...

Continue reading

Thông Cáo Báo Chí

...

Continue reading