8:00 am to 5:00 pm

Thứ Hai - Thứ Sáu

40/1 Trần Não, P. Bình An

Quận 2, TP Hồ Chí Minh

(028) 3742 1223

info@diaocthuthiem.vn

Compare Listings

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại quận 2, Tp.HCM

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại quận 2, Tp.HCM

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của quận 2 và 8 phường thuộc quận này vừa được UBND TP. HCM phê duyệt.

Cụ thể, UBND quận 2 có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được thành phố phê duyệt.

Một góc phường An Khánh, quận 2, Tp.HCM
Một góc phường An Khánh, quận 2, Tp.HCM

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu オンライン カジノ hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt…

Ngoài ra, UBND Tp.HCM cũng yêu cầu UBND quận 2 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

Định kỳ hàng năm, UBND quận 2 phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để UBND thành phố tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố.

(Theo Bizlive)

Related posts

Thông Cáo Báo Chí

...

Continue reading

Quy định tách thửa mới sẽ khai tử nhà ‘3 chung’?

Văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 60 vừa được Sở Quy hoạch -...

Continue reading

3 tỷ đồng đầu tư bất động sản nào sinh lời cao

Có ít nhất 8 loại nhà đất vốn 3 tỷ đồng cho tỷ suất sinh lời tương...

Continue reading