8:00 am to 5:00 pm

Thứ Hai - Thứ Sáu

40/1 Trần Não, P. An Khánh

Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

(028) 3742 1223

info@diaocthuthiem.vn

Compare Listings

Kế hoạch thực hiện dự án đánh giá đất tại Tp.HCM giai đoạn 2016–2020

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai tại Tp.HCM trong giai đoạn 2016–2020.

quản lý đất đai
UBND đã ban hành Kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai tại Tp.HCM giai đoạn 2016–2020

Việc điều tra, đánh giá đất đai nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện và khoa học nguồn tài nguyên đất đai của thành phố. Từ đó, làm cơ sở để đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng và chất lượng tài nguyên đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo Kế hoạch, có 4 đối tượng điều tra, đánh giá đất đai bao gồm: đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai là toàn bộ diện tích tự nhiên; đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất là các loại đất nằm trong khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố; đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp là toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ diện tích đất nông nghiệp khác; đối tượng điều tra, đánh giá thoái hóa đất là các loại đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp khác, đất làm muối, đất bằng chưa sử dụng và đất đồi núi chưa sử dụng.

Các hoạt động chủ yếu của công tác điều tra, đánh giá đất đai gồm:

+ Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn thành phố, dự toán kinh phí và phương án tổ chức thực hiện.

+ Triển khai thực hiện: thu thập thông tin, số liệu, tài liệu, bản đồ; lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa; tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội, ngoại nghiệp; xây dựng báo cáo đánh giá về thoái hóa đất, chất lượng đất, tiềm năng đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp; xây dựng bản đồ về thoái hóa đất, chất lượng đất, tiềm năng đất, các khu vực đất bị ô nhiễm, phân hạng đất nông nghiệp.

+ Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố.

+ Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Theo Vietstock)

Related posts

Thông Báo Lịch Nghỉ Tết 2023

Công ty Cổ phần THUTHIEMGROUP chân thành cảm ơn sự quý mến của Quý khách...

Continue reading

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ LẦN ĐẦU CHUNG CƯ THỦ THIÊM DRAGON

Một số hình ảnh tại hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức ngày...

Continue reading

LỄ BÀN GIAO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ THỦ THIÊM DRAGON

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho những khách hàng đầu...

Continue reading