8:00 am to 5:00 pm

Thứ Hai - Thứ Sáu

40/1 Trần Não, P. An Khánh

Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

(028) 3742 1223

info@diaocthuthiem.vn

Compare Listings

Savills Việt Nam: Blockchain sẽ cách mạng hóa việc ‘chuyển nhượng đất’

Chuyên gia Savills Việt Nam tin rằng blockchain có khả năng tạo nên cuộc cách mạng trong việc chuyển nhượng bất động sản. Công nghệ Blockchain đe dọa ngân hàng truyền thống? Blockchain (chuỗi khối) là một hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu được mã hóa an toàn đằng sau đồng tiền ảo […]