8:00 am to 5:00 pm

Thứ Hai - Thứ Sáu

40/1 Trần Não, P. Bình An

Quận 2, TP Hồ Chí Minh

(028) 3742 1223

info@diaocthuthiem.vn

Compare Listings

Những bất cập trong quản lý đất đai hiện nay

Những bất cập trong quản lý đất đai hiện nay

Những tồn tại trong quản lý đất đai hiện nay đã được chỉ rõ trong 40 bài tham luận tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả trong quản lí sử dụng đất đai và định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ông Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và […]