8:00 am to 5:00 pm

Thứ Hai - Thứ Sáu

40/1 Trần Não, P. An Khánh

Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

(028) 3742 1223

info@diaocthuthiem.vn

Compare Listings

Thông Báo Lịch Làm Việc Theo CT 18 – 04/10/2021

Thông Báo Lịch Làm Việc Theo CT 18 – 04/10/2021

Kính thưa quý khách hàng: Theo Công Văn của UBND Tp. HCM Số 18/CT-UNND, UBND Tp.HCM thực hiện chỉ thị 18. Công ty Cổ Phần ThuThiemGroup xin thông báo hoạt động trở lại từ ngày 04/10/2021 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, và tiếp nhận khách cùng với tất cả các hồ sơ chuyển nhượng. […]

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 16/09/2021

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 16/09/2021

Kính thưa quý khách hàng: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là trong khu vực Tp.HCM và chưa có dấu hiệu khả quan, tiếp tục theo Công Văn của UBND Tp. HCM Số 3072/UBND-VX, UBND Tp.HCM thực hiện chỉ thị 16 thêm 14 ngày. Công ty Cổ Phần ThuThiemGroup xin thông […]

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 15/08/2021

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 15/08/2021

Kính thưa quý khách hàng: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là trong khu vực Tp.HCM và chưa có dấu hiệu khả quan, tiếp tục theo Công Văn của UBTP số 2718/UBND-VX, UBND Tp.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 1 tháng. Công ty Cổ Phần […]

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 01/08/2021

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 01/08/2021

Kính thưa quý khách hàng: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là trong khu vực Tp.HCM và chưa có dấu hiệu khả quan, tiếp tục theo Công Điện của TTCP số 1063/CD-TTg, UBND Tp.HCM thực hiện chỉ thị 16 thêm 14 ngày. Công ty Cổ Phần ThuThiemGroup xin thông báo không […]

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 24/7/2021

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 24/7/2021

Kính thưa quý khách hàng: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là trong khu vực Tp.HCM và chưa có dấu hiệu khả quan, tiếp tục theo chỉ thị 12 của Thành Uỷ TP. HCM, UBND Tp.HCM thực hiện chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ, Công ty Cổ Phần ThuThiemGroup […]

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 8/7/2021

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo 8/7/2021

Kính thưa quý khách hàng: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là trong khu vực Tp.HCM và chưa có dấu hiệu khả quan, thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.HCM về việc áp dụng chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ, Công ty Cổ Phần ThuThiemGroup xin thông báo không […]

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo

Kính thưa quý khách hàng: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là trong khu vực Tp.HCM và chưa có dấu hiệu khả quan, nên công ty Cổ Phần ThuThiemGroup tiếp tục thực hiện Theo Chỉ Thị số 10 của UBND Tp.HCM sẽ không tiếp nhận khách đến hết ngày 30/06/2021 hoặc […]

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo

THUTHIEMGROUP Xin Cập Nhật Thông Báo

Kính thưa quý khách hàng: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chưa có dấu hiệu khả quan nên công ty Cổ Phần ThuThiemGroup quyết định chưa tiếp nhận khách thêm 1 tuần nữa đến hết ngày 20/06/2021 hoặc đến khi có thông báo mới từ phía công ty. Trừ những trường hợp […]

THUTHIEMGROUP Xin Trân Trọng Thông Báo

THUTHIEMGROUP Xin Trân Trọng Thông Báo

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội toàn TP theo chỉ thị số 15 trong vòng 15 ngày, từ 0h ngày 31-5. Công Ty Cổ Phần THUTHIEMGROUP xin trân trọng thông báo: Công ty tạm thời không đón tiếp khách Trừ những trường […]